Merkez Bankası Güncel Kur API

Bu API ile TCMB kur arşivinden güncel kur bilgilerini json formatında elde edebilirsiniz.


İstek

GET http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir
Yanıt


Alan Veri Tipi Açıklama
TCMB_AnlikKurBilgileri Array Güncel kur bilgilerini ve/veya verilerini barındıran dizidir.
Isim String İlgili kur verisinin Türkçe isim bilgisini barındıran özelliktir.
CurrencyName String İlgili kur verisinin İngilizce isim bilgisini barındıran özelliktir.
ForexBuying String İlgili kur verisinin döviz alış fiyatını barındıran özelliktir.
ForexSelling String İlgili kur verisinin döviz satış fiyatını barındıran özelliktir.
BanknoteBuying String İlgili kur verisinin efektif alış fiyatını barındıran özelliktir.
BanknoteSelling String İlgili kur verisinin efektif satış fiyatını barındıran özelliktir.
CrossRateUSD String İlgili kur verisinin çapraz dolar kur verisini barındıran özelliktir.
CrossRateOther String İlgili kur verisinin diğer çapraz oran verisini barındıran özelliktir.
Temel Kurulum
Entegrasyon için temel örnek kodlar.

<?php
  function getData() {
    $getData = json_decode(file_get_contents('http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir'));
    return $getData->TCMB_AnlikKurBilgileri;
  }
  print_r(getData());
?>
    
  

import json
from urllib.request import urlopen

apiUrl = "http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir"

result = urlopen(apiUrl).read().decode('utf-8')
getData = json.loads(result)

print("Data: " + getData["TCMB_AnlikKurBilgileri"]);
    
  

import java.io.IOException;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.HttpURLConnection;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonObject;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      URL apiUrl = new URL("http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir");
      HttpURLConnection connect = (HttpURLConnection) apiUrl.openConnection();

      if (connect.getResponseCode() != 200) {
       throw new RuntimeException("An server error: " + connect.getResponseCode());
      }

      InputStreamReader iStream = new InputStreamReader(connect.getInputStream());
      BufferedReader bReader = new BufferedReader(iStream);
      Gson gson = new Gson();
      JsonObject jsonOb = gson.fromJson(bReader, JsonObject.class);

      String result = jsonOb.get("TCMB_AnlikKurBilgileri").getAsString();
      System.out.println("Data: " + result);
      connect.disconnect();
    } catch (IOException error) {
      error.printStackTrace();
    }
  }
}
    
  

fetch('http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data.TCMB_AnlikKurBilgileri));
    
  

using System;
using System.Net;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace MBGuncelKurAPI
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      WebClient client = new WebClient();
      var response = client.DownloadString("http://hasanadiguzel.com.tr/api/kurgetir");
      JObject jsonData = JObject.Parse(response);
      var data = jsonData.SelectToken("TCMB_AnlikKurBilgileri");
      Console.WriteLine("Data: {0}", data);
      //Write All Request
      Console.WriteLine(jsonData);
    }
  }
}