Güncel Akaryakıt Fiyatları API

Bu API ile güncel akaryakıt fiyatlarını json formatında elde edebilirsiniz.


İstek

GET http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}
Alan Veri Tipi Açıklama
sehir String Sorgulayacağınız il adını giriniz.
Yanıt


Alan Veri Tipi Açıklama
data Array İlçelere ait fiyat bilgilerini barındıran dizidir.
Ilce_Adi String Akaryakıt verisi çekilen ilin ilçelerine göre fiyat verilerini tutan dizinin adıdır. İlgili ile ait ilçe bilgisine göre bu özelliğin tanımı değişmektedir.
Kursunsuz_95(Excellium95)_TL_lt Decimal İlgili ilçeye ait Kurşunsuz 95 (Excellium 95) akaryakıt tipinin litre (lt) fiyatını barındıran alandır.
Gazyagi_TL_lt Decimal İlgili ilçeye ait Gazyağı akaryakıt tipinin litre (lt) fiyatını barındıran alandır.
Motorin(Eurodiesel)_TL_lt Decimal İlgili ilçeye ait Motorin (Eurodiesel) akaryakıt tipinin litre (lt) fiyatını barındıran alandır.
Motorin(Excellium_Eurodiesel)_TL_lt Decimal İlgili ilçeye ait Motorin (Excellium Eurodiesel) akaryakıt tipinin kilogram (kg) fiyatını barındıran alandır.
Fuel_Oil_TL_Kg Decimal İlgili ilçeye ait Fuel Oil akaryakıt tipinin kilogram (kg) fiyatını barındıran alandır.
Yüksek_Kükürtlü_Fuel_Oil_TL_kg Decimal İlgili ilçeye ait Yüksek Kükürtlü Fuel Oil akaryakıt tipinin kilogram (kg) fiyatını barındıran alandır.
Otogaz_TL_lt Decimal İlgili ilçeye ait Otogaz akaryakıt tipinin litre (lt) fiyatını barındıran alandır.
Temel Kurulum
Entegrasyon için temel örnek kodlar.

<?php
  function getData() {
    $getData = json_decode(file_get_contents('http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}'));
    return $getData->data;
  }
  print_r(getData());
?>
    
  

import json
from urllib.request import urlopen

apiUrl = "http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}"

result = urlopen(apiUrl).read().decode('utf-8')
getData = json.loads(result)

print("Data: " + getData["data"]);
    
  

import java.io.IOException;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.net.HttpURLConnection;
import com.google.gson.Gson;
import com.google.gson.JsonObject;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    try {
      URL apiUrl = new URL("http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}");
      HttpURLConnection connect = (HttpURLConnection) apiUrl.openConnection();

      if (connect.getResponseCode() != 200) {
       throw new RuntimeException("An server error: " + connect.getResponseCode());
      }

      InputStreamReader iStream = new InputStreamReader(connect.getInputStream());
      BufferedReader bReader = new BufferedReader(iStream);
      Gson gson = new Gson();
      JsonObject jsonOb = gson.fromJson(bReader, JsonObject.class);

      String result = jsonOb.get("data").getAsString();
      System.out.println("Data: " + result);
      connect.disconnect();
    } catch (IOException error) {
      error.printStackTrace();
    }
  }
}
    
  

fetch('http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}')
  .then(response => response.json())
  .then(data => console.log(data.data));
    
  

using System;
using System.Net;
using Newtonsoft.Json.Linq;

namespace AkaryakitFiyatlariAPI
{
  public class Program
  {
    public static void Main(string[] args)
    {
      WebClient client = new WebClient();
      var response = client.DownloadString("http://hasanadiguzel.com.tr/api/akaryakit/sehir={sehir_adi}");
      JObject jsonData = JObject.Parse(response);
      var data = jsonData.SelectToken("data");
      Console.WriteLine("Data: {0}", data);
      //Write All Request
      Console.WriteLine(jsonData);
    }
  }
}